Separatori

Navojni separator SO1

Membranski separator je konstruisan tako da odvaja elastični element u manometru ili senzoru pritiska iz medija u procesu. Namenjen je za viskozne, prljave i korozivne tečnosti ili tečnosti visoke temperature. Membrana je pričvršćena između kućišta separatora i donje prirubnice.

KARAKTERISTIKE


Opseg: -1/0 ÷ 0/100 bar
Klasa tačnosti: klasa uređaja + 0,6%
Priključak uređaja: AISI 316 G1/2"
Membrana: AISI 316
Punjenje: silikonsko ulje
Srednja temperatura: 20÷150°C, 20÷350°C samo za kapilarni tip
Procesni priključak: AISI 316 G1/2"
OPCIJE:
Kapilarna verzija: AISI 316Ti, max dužina 6m
Procesni priključak: 1/2" NPT
Punjenje: glicerin, parafinsko ulje

Izvod iz kataloga SO1
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Navojni separator SO1.2

Namenjen je za neutralne i agresivne tečnosti bez čvrstih čestica, tako da komponente separatora dolaze u kontakt sa fluidima i koje su otporne na radnu temperaturu u skladu sa
ASV vodičem za otpornost.

KARAKTERISTIKE

Temperatura okoline: 10/70°C
Srednja temperatura: max 70°C (max 65°C napunjena)
Radni pritisak: max 10bar na temperaturi od 10°C do 20°C (pogledajte dijagram u izvodu)
Priključak: G1/2'' DN25
Materijal: PP (polipropilen)
Punjenje: silikonsko ulje

Izvod iz kataloga SO1.2
Lista korozivnih otpornosti
Uputstvo za upotrebu SO1.2
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prirubnični membranski separator SO2

Membranski separator je konstruisan tako da odvaja elastični element u manometru ili senzoru pritiska iz medija u procesu. Namenjen je za viskozne, prljave i korozivne tečnosti ili tečnosti visoke temperature. Membrana je pričvršćena između kućišta separatora i donje prirubnice.

KARAKTERISTIKE

Opseg: -1/0 ÷ 0/100 bar
Klasa tačnosti: klasa uređaja + 0,6%
Priključak uređaja: G1/2"
Materijal: AISI 316
Membrana: AISI 316
Punjenje: silikonsko ulje
Srednja temperatura: 20÷150°C, 20÷350°C samo za kapilarni tip
Kapilarna verzija: AISI 316Ti, max dužina 6m

Izvod iz kataloga SO2
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Separator SO3 sa letećom prirubnicom DN48

Membranski separator je konstruisan tako da odvaja elastični element u manometru ili senzoru pritiska iz medija u procesu. Namenjen je za viskozne i prljave tečnosti, papirnu masu ili tečnost visoke temperature. Membrana je laserski ​​zavarena na kućište separatora.

KARAKTERISTIKE


Opseg: -1/3 ÷ 0/40 bara
Klasa tačnosti: klasa uređaja + 0,6%
Priklučak uređaja: AISI316 G1/2"
Separator: AISI 316Ti
Leteća prirubnica: AISI 316Ti
Membrana: AISI 316
Punjenje: silikonsko ulje
Srednja temperatura: 20 ÷ 150°C

Izvod iz kataloga SO3
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sanitarni membranski separator SO4 sa procesnim priključkom DIN 11851

Membranski separator namenjen je za upotrebu u prehrambenoj industriji, industriji pića i farmaceutskoj industriji, gde god se zahteva čistoća. Membrana je laserski ​​zavarena za kućište separatora. Pogodan je za brzu demontažu i često čišćenje.

KARAKTERISTIKE


Opseg: -1/3 ÷ 0/40 bara
Klasa tačnosti: klasa uređaja + 0,6%
Priključak uređaja: AISI316 G1/2"
Separator: AISI 316Ti
Matica: AISI 316Ti
Membrana: AISI 316L (CrNi čelik 1.4435) zavarena
Punjač: parafinsko ulje
Srednja temperatura: -20÷150°C

OPCIJE
Proširenje procesa za temperature iznad 100°C
Punjenje: silikonsko ulje, glicerin

Izvod iz kataloga SO4
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sanitarni membranski separator SO5 sa clamp priključkom DIN 32676

Membranski separator je prilagođen za upotrebu u prehrambenoj industriji, industriji pića i farmaceutskoj industriji, gde god je u procesu potreban visok stepen čistoće. Membrana je laserski ​​zavarena za kućište separatora. Pogodan je za brzu demontažu i često čišćenje.

KARAKTERISTIKE


Opseg: -1/3 ÷ 0/16 bar
Klasa tačnosti: klasa uređaja + 0,6%
Priključak uređaja: AISI316
Separator: AISI 316Ti
Membrana: AISI316L (CrNi čelik 1.4435) zavarena
Punjenje: parafinsko ulje (FDA), silikonsko ulje, glicerin
Srednja temperatura: -20 ÷ 150°C

Izvod iz kataloga SO5

 

Meni
Pozovite nas
Maloprodaja:021410699Veleprodaja:021419999