Manometri

INOL manometri su izrađeni od visoko kvalitetnih materijala. Koriste se za merenje pritiska gasova i tečnosti. Gde je prisustvo vibracija, i pulsirajućih opterećenja, preporučuje se upotreba manometara ispunjenih glicerinom ili silikonskim uljem, i balasta. Za merenje procesa, gde su prisutne visoko viskozne ili prljave tečnosti, ili u slučajevima kada je potrebna aseptičnost proizvoda neophodno je postavljanje membranskog separatora.

U produžetku možete pronaći tehničke karakteristike, kao i izvode iz kataloga.

Poručivanje i slanje upita se šalje isključivo na prodaja@attos.rs, tako što se u upitu navedu sve potrebne karakteristike uređaja koji Vam je potreban.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Manometar INOL 820,821,826 INOX

 

 

 

 

 
Nominalni prečnik (Ø): 63mm, 100mm, 130mm, 160mm
Opseg: za vakuum, 0-0,6bar - do 600bar
Klasa tačnosti (prema EN 837-1):
Kl. 1.6% za Ø63mm
Kl.1% za Ø100mm, Ø130mm, Ø160mm
Opcija: glicerinski manometar (ispunjen glicerinom) ili silikonsko ulje
Manometar za paru, korozivne medije, farmaciju, prehrambenu industriju

Izvod iz kataloga MB826
Izvod iz kataloga IM821
Izvod iz kataloga 820
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Manometar INOL IM811, MB816


Nominalni prečnik (Ø): 63mm, 100mm, 160mm
Opseg: vakum, 0-0,6bar - do 600bar
Klasa tačnosti (prema EN 837-1):
Kl. 1.6% za Ø63mm
Kl.1% za Ø100mm, Ø130mm, Ø160mm
Opcija: glicerinski manometar (ispunjen glicerinom) ili silikonsko ulje
Manometar za hidrauliku, gume, vodu, gas

Izvod iz kataloga MB816
Izvod iz kataloga IM811
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontaktni manometar KM 822 INOX


Nominalni prečnik (Ø): 100mm
Opseg: vakuum, 0-0,6bar - do 400 bar
Klasa tačnosti (prema EN 837-1): 1,6%

Izvod iz kataloga KM822 inox
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontaktni manometar KM 828


Nominalni prečnik (Ø): 100mm
Opseg: vakuum, 0-0,6bar - do 400 bar
Klasa tačnosti (prema EN 837-1): 1,6%

Izvod iz kataloga KM828
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Membranski kontaktni manometar MKM 824


Nominalni prečnik (Ø): 130mm
Opseg: vakuum, 0-1,6bar - do 25 bar
Klasa tačnosti (prema EN 837-1): 2,5%

Izvod iz kataloga MKM824
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inox manometar

TIP 16
Nominalni prečnik (Ø): 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm
Opseg: 0-0,6bar - do 1000 bar
Klasa tačnosti:
Kl 2.5 za ø40mm, ø50mm
Kl 1.6 za ø63mm, ø80mm, ø100mm
Opcija: glicerinski manometar (ispunjen glicerinom ili silikonskim uljem)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vakuummetar


TIP 15
Nominalni prečnik(Ø): 63mm, 100mm
Opseg: vakum
Klasa tačnosti:
Kl 2.5 za ø40mm, ø50mm
Kl 1.6 za ø63mm, ø80mm, ø100mm
Manometar za podpritisak
Opcija: punjenje-glicerin ili silikonsko ulje
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Manometar za hidrauliku - radijalni


TIP 15
Nominalni prečnik(Ø): 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm
Opseg: 0-0,6bar - do 1000 bar
Klasa tačnosti:
Kl 2.5 za ø40mm, ø50mm
Kl 1.6 za ø63mm, ø80mm, ø100mm
Manometar za hidrauliku, ulje, vodu, gasove
Opcija: glicerinski manometar (ispunjen glicerinom) ili silikonsko ulje
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Manometar za hidrauliku - aksijalni


TIP 15
Nominalni prečnik: 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm
Opseg: 0-0,6bar - do 1000 bar
Klasa tačnosti:
Kl 2.5 za ø40mm, ø50mm
Kl 1.6 za ø63mm, ø80mm, ø100mm
Opcija: glicerinski manometar (ispunjen glicerinom) ili silikonsko ulje
Manometar za hidrauliku, gume, gas, vodu
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Milibarski manometar


TIP 21
Za merenje niskih pritisaka
Nominalni prečnik kućišta: 63mm, 100mm, 160mm
Opseg u mbar-u: 0-40, 0-60, 0-100, 0-160, 0-250, 0-400 mbar
Klasa tačnosti prema EN 837-3:
Kl. 1.6% za Ø63mm
Kl.1% za Ø100mm, Ø160mm
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Milibarski manometar


TIP 20
Za merenje niskih pritisaka
Nominalni prečnik kućišta: 63mm, 100mm, 160mm
Opseg u mbaru: 0-40, 0-60, 0-100, 0-160, 0-250, 0-400 mbar
vakuum: -40-0, -100-0, -160-0, -250-0, -400-0 mbar
Klasa tačnosti prema EN 837-3:
Kl. 1.6% za Ø63mm
Kl.1% za Ø100mm, Ø160mm


____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Milibarski manometar - inox


TIP 22
Za merenje niskih pritisaka
Nominalni prečnik kućišta: 63mm, 100mm, 160mm
Opseg u mbaru: 0-40, 0-60, 0-100, 0-160, 0-250, 0-400 mbar
Klasa tačnosti prema EN 837-3:
Kl. 1.6% za Ø63mm
Kl.1% za Ø100mm, Ø160mm

Meni
Pozovite nas
Maloprodaja:021410699Veleprodaja:021419999