srpski
 
english
 
italiano
 
 
 
 
 
 
ATTOS - lokacija
 
 

ATTOS d.o.o. Novi Sad

Temerinski put 26 A
21000 NOVI SAD
SRBIJA

• MALOPRODAJA:
Telefon: 021/ 410 699
e-mail: maloprodaja@attos.rs


• VELEPRODAJA:
Telefon: 021/ 419 999
e-mail: prodaja@attos.rs

• FAX: 021/ 419 900


 
 
• Maloprodaja:
  maloprodaja@attos.rs
 
• Logistika:
  Jelena Vojnović
jelena.vojnovic@attos.rs
 
• Logistika:
  Dragan Radovanović
dragan.radovanovic@attos.rs
• Komercijala:
  Igor Bečelić
igor.becelic@attos.rs
 
• Komercijala:
  Dušan Mijatov
dusan.mijatov@attos.rs
 
• Komercijala:
  Saša Španjević
sasa.spanjevic@attos.rs
Direktor prodaje:
  Dejan Popadić
dejan.popadic@attos.rs
 
• Generalni direktor:
  Predrag Kašiković
predrag.kasikovic@attos.rs
 
• Knjigovodstvo:
  Danijela Miletić
danijela.miletic@attos.rs
 
  Copyright© 2009 "ATTOS" Novi Sad - All Rights Reserved | Design by SlaVuj